May 4, 2021

Mai Sangeeta Kakkar abhi ka anubhav ap sab se share ker rahi hu. aj Paramji ur Maa ji ke Ashirvad se hamara kam tha jo 45,000Ā  me hona tha. 11 vakey karne se wo kam 35,000 me ho gaya. March month rala mila raha per roz Class attend karne se theakh thak raha. Per April month bachhat ke sath shuru hua ha 11Vakey karne se. baki ke din bhi avhhe se bite yahi nivedenā€¦Thank you Paramjiā€¦Thank you Paramjiā€¦Thank you Paramjiā€¦Maa JI bhut bhut Dhanyavad. Jitna bhi likhu bolu utna kam hi haā€¦