April 18, 2022

Sabhi ko Detroit, Michigan, USA se mera Charnam Sharnam Gachhami. Paramji ki kripa ashirwad se aaj Maine (kuber) aur meri wife ne apna ghar liya. Thank you Paramjiā€¦Thank you Paramjiā€¦Thank you Paramjiā€¦