April 18, 2022

Mai Vijay Laxmi Faridabad sai, Paramji or Maa ji k ashirwad se mere Holi k dono din k utsav bhut sukhkari rahe or dono hi utsav bhut sunder rahe. maan ko bhut santi mili. saath kal subh morning ki Google meet class attend kar jab Holi kari to maan mai bhut santi or jagah khushi ka hi mili. Thank you Paramjiā€¦Thank you Paramjiā€¦Thank you Paramjiā€¦Thank you Maa jiā€¦for every thing.